Statistika pristupu k serveru manzelskaporadna.sk

Obdobie štatistiky: Február 2011
Generované 02-Mar-2011 06:01 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Február 2011
Celkom zásahov 5822
Celkom súborov 3749
celkom strán 2546
celkom návštev 1202
Celkom kBytov 71652
Celkom jedinečných miest 661
Celkom jedinečných URL-iek 120
Celkom jedinečných odkazovačov 46
Celkom jedinečných Browsrov 59
. priem max
Zásahov za hodinu 8 89
Zásahov za deň 207 391
Súborov za deň 133 206
Stránok za deň 90 143
Miest za deň 23 55
Návštev za deň 42 63
kBytov za deň 2559 4555
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 64.39% 3749
Code 206 - Partial Content 0.12% 7
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 7
Code 304 - Not Modified 8.78% 511
Code 403 - Forbidden 0.07% 4
Code 404 - Not Found 26.52% 1544

Denné využitie za Február 2011

Denné štatistiky za Február 2011
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 77 1.32% 54 1.44% 40 1.57% 21 1.75% 17 2.57% 2387 3.33%
2 111 1.91% 64 1.71% 48 1.89% 23 1.91% 27 4.08% 1751 2.44%
3 391 6.72% 206 5.49% 139 5.46% 56 4.66% 42 6.35% 2918 4.07%
4 144 2.47% 89 2.37% 60 2.36% 31 2.58% 27 4.08% 1181 1.65%
5 181 3.11% 105 2.80% 81 3.18% 51 4.24% 47 7.11% 1667 2.33%
6 207 3.56% 146 3.89% 90 3.53% 35 2.91% 30 4.54% 3044 4.25%
7 205 3.52% 132 3.52% 78 3.06% 39 3.24% 38 5.75% 1678 2.34%
8 198 3.40% 139 3.71% 99 3.89% 48 3.99% 42 6.35% 2290 3.20%
9 205 3.52% 119 3.17% 84 3.30% 47 3.91% 39 5.90% 1871 2.61%
10 192 3.30% 119 3.17% 94 3.69% 50 4.16% 41 6.20% 1972 2.75%
11 209 3.59% 121 3.23% 90 3.53% 47 3.91% 39 5.90% 1967 2.75%
12 193 3.32% 130 3.47% 102 4.01% 53 4.41% 45 6.81% 4555 6.36%
13 112 1.92% 78 2.08% 63 2.47% 34 2.83% 27 4.08% 2774 3.87%
14 279 4.79% 194 5.17% 130 5.11% 48 3.99% 47 7.11% 3517 4.91%
15 242 4.16% 163 4.35% 108 4.24% 51 4.24% 44 6.66% 2636 3.68%
16 262 4.50% 166 4.43% 118 4.63% 55 4.58% 51 7.72% 2765 3.86%
17 116 1.99% 72 1.92% 51 2.00% 31 2.58% 29 4.39% 1155 1.61%
18 127 2.18% 75 2.00% 57 2.24% 36 3.00% 35 5.30% 1277 1.78%
19 237 4.07% 178 4.75% 110 4.32% 50 4.16% 38 5.75% 4064 5.67%
20 242 4.16% 168 4.48% 92 3.61% 38 3.16% 36 5.45% 3089 4.31%
21 310 5.32% 202 5.39% 143 5.62% 50 4.16% 44 6.66% 3870 5.40%
22 291 5.00% 198 5.28% 139 5.46% 63 5.24% 55 8.32% 3223 4.50%
23 223 3.83% 170 4.53% 94 3.69% 47 3.91% 42 6.35% 3395 4.74%
24 230 3.95% 149 3.97% 111 4.36% 47 3.91% 49 7.41% 2599 3.63%
25 142 2.44% 68 1.81% 53 2.08% 35 2.91% 35 5.30% 2124 2.96%
26 171 2.94% 102 2.72% 63 2.47% 30 2.50% 33 4.99% 2556 3.57%
27 222 3.81% 147 3.92% 91 3.57% 39 3.24% 39 5.90% 1739 2.43%
28 303 5.20% 195 5.20% 118 4.63% 47 3.91% 39 5.90% 3590 5.01%

Hodinové využitie za Február 2011

Hodinové štatistiky za Február 2011
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 2 83 1.43% 1 41 1.09% 1 36 1.41% 40 1131 1.58%
1 4 127 2.18% 2 77 2.05% 2 73 2.87% 46 1279 1.79%
2 4 115 1.98% 2 77 2.05% 2 76 2.99% 69 1933 2.70%
3 7 215 3.69% 6 168 4.48% 3 108 4.24% 180 5029 7.02%
4 3 88 1.51% 2 56 1.49% 2 61 2.40% 38 1076 1.50%
5 4 121 2.08% 2 75 2.00% 2 64 2.51% 90 2510 3.50%
6 3 111 1.91% 2 62 1.65% 2 65 2.55% 66 1851 2.58%
7 8 237 4.07% 5 140 3.73% 3 107 4.20% 96 2680 3.74%
8 6 182 3.13% 3 108 2.88% 2 80 3.14% 81 2265 3.16%
9 11 315 5.41% 7 208 5.55% 4 132 5.18% 152 4262 5.95%
10 14 412 7.08% 9 264 7.04% 6 178 6.99% 157 4395 6.13%
11 12 363 6.23% 7 220 5.87% 5 156 6.13% 127 3564 4.97%
12 14 405 6.96% 9 257 6.86% 6 172 6.76% 122 3407 4.76%
13 13 377 6.48% 9 265 7.07% 5 151 5.93% 175 4895 6.83%
14 15 428 7.35% 10 302 8.06% 6 191 7.50% 189 5296 7.39%
15 12 348 5.98% 6 195 5.20% 4 118 4.63% 99 2783 3.88%
16 11 308 5.29% 7 213 5.68% 4 124 4.87% 150 4212 5.88%
17 10 305 5.24% 7 204 5.44% 4 131 5.15% 156 4358 6.08%
18 8 232 3.98% 5 153 4.08% 3 90 3.53% 96 2700 3.77%
19 7 201 3.45% 4 125 3.33% 2 75 2.95% 72 2023 2.82%
20 7 208 3.57% 4 121 3.23% 2 77 3.02% 78 2188 3.05%
21 10 297 5.10% 5 167 4.45% 3 97 3.81% 73 2057 2.87%
22 7 212 3.64% 5 157 4.19% 3 107 4.20% 108 3014 4.21%
23 4 132 2.27% 3 94 2.51% 2 77 3.02% 98 2741 3.83%

Naj 30 z 120 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 2096 36.00% 23341 32.58% /
2 455 7.82% 215 0.30% /ZakazNahrat.js
3 51 0.88% 499 0.70% /access/
4 35 0.60% 3901 5.44% /access/usage_201007.html
5 28 0.48% 2270 3.17% /access/usage_201003.html
6 28 0.48% 2164 3.02% /access/usage_201005.html
7 28 0.48% 2655 3.71% /access/usage_201006.html
8 23 0.40% 2272 3.17% /access/usage_201012.html
9 20 0.34% 2173 3.03% /access/usage_201008.html
10 20 0.34% 1835 2.56% /access/usage_201010.html
11 20 0.34% 2298 3.21% /access/usage_201011.html
12 19 0.33% 1753 2.45% /access/usage_201004.html
13 18 0.31% 2042 2.85% /access/usage_201009.html
14 17 0.29% 1889 2.64% /access/usage_201101.html
15 16 0.27% 1758 2.45% /access/usage_201102.html
16 15 0.26% 1448 2.02% /access/usage_201001.html
17 14 0.24% 30 0.04% /access/hourly_usage_201007.png
18 13 0.22% 55 0.08% /access/ctry_usage_201003.png
19 13 0.22% 68 0.10% /access/ctry_usage_201007.png
20 13 0.22% 39 0.06% /access/usage.png
21 12 0.21% 46 0.06% /access/daily_usage_201007.png
22 10 0.17% 42 0.06% /access/daily_usage_201003.png
23 10 0.17% 34 0.05% /access/daily_usage_201006.png
24 10 0.17% 22 0.03% /access/hourly_usage_201003.png
25 9 0.15% 33 0.05% /access/ctry_usage_201004.png
26 9 0.15% 42 0.06% /access/ctry_usage_201006.png
27 9 0.15% 46 0.06% /access/ctry_usage_201009.png
28 9 0.15% 35 0.05% /access/daily_usage_201008.png
29 9 0.15% 17 0.02% /access/hourly_usage_201005.png
30 9 0.15% 19 0.03% /access/hourly_usage_201006.png

Naj 10 z 120 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 2096 36.00% 23341 32.58% /
2 35 0.60% 3901 5.44% /access/usage_201007.html
3 28 0.48% 2655 3.71% /access/usage_201006.html
4 20 0.34% 2298 3.21% /access/usage_201011.html
5 23 0.40% 2272 3.17% /access/usage_201012.html
6 28 0.48% 2270 3.17% /access/usage_201003.html
7 20 0.34% 2173 3.03% /access/usage_201008.html
8 28 0.48% 2164 3.02% /access/usage_201005.html
9 18 0.31% 2042 2.85% /access/usage_201009.html
10 17 0.29% 1889 2.64% /access/usage_201101.html

Naj 10 z 31 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 2096 36.00% 934 77.83% /
2 51 0.88% 32 2.67% /access/
3 35 0.60% 23 1.92% /access/usage_201007.html
4 28 0.48% 19 1.58% /access/usage_201006.html
5 28 0.48% 18 1.50% /access/usage_201005.html
6 28 0.48% 16 1.33% /access/usage_201003.html
7 23 0.40% 15 1.25% /access/usage_201012.html
8 20 0.34% 13 1.08% /access/usage_201010.html
9 15 0.26% 11 0.92% /access/usage_201001.html
10 20 0.34% 11 0.92% /access/usage_201008.html

Naj 10 z 31 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 2096 36.00% 921 76.88% /
2 51 0.88% 27 2.25% /access/
3 35 0.60% 24 2.00% /access/usage_201007.html
4 28 0.48% 20 1.67% /access/usage_201005.html
5 28 0.48% 18 1.50% /access/usage_201006.html
6 28 0.48% 17 1.42% /access/usage_201003.html
7 23 0.40% 17 1.42% /access/usage_201012.html
8 16 0.27% 16 1.34% /access/usage_201102.html
9 20 0.34% 13 1.09% /access/usage_201008.html
10 15 0.26% 12 1.00% /access/usage_201001.html

Naj 30 z 661 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 211 3.62% 211 5.63% 2049 2.86% 76 6.32% colossus.websupport.sk
2 179 3.07% 25 0.67% 119 0.17% 3 0.25% imparser08.yandex.ru
3 122 2.10% 79 2.11% 4248 5.93% 72 5.99% b3090938.crawl.yahoo.net
4 122 2.10% 111 2.96% 1263 1.76% 6 0.50% sticker01.yandex.ru
5 116 1.99% 92 2.45% 7519 10.49% 22 1.83% crawl2.dotnetdotcom.org
6 92 1.58% 57 1.52% 3359 4.69% 68 5.66% spider98.yandex.ru
7 90 1.55% 24 0.64% 289 0.40% 2 0.17% mail.slovakradio.sk
8 89 1.53% 59 1.57% 581 0.81% 18 1.50% sticker00.yandex.ru
9 81 1.39% 51 1.36% 4593 6.41% 48 3.99% b3091288.crawl.yahoo.net
10 65 1.12% 27 0.72% 531 0.74% 31 2.58% crawl-66-249-66-244.googlebot.com
11 58 1.00% 57 1.52% 1716 2.40% 2 0.17% dhcp-077-251-171-247.chello.nl
12 58 1.00% 57 1.52% 1733 2.42% 2 0.17% ip95-90-210-87.adsl2.static.versatel.nl
13 57 0.98% 56 1.49% 1716 2.40% 2 0.17% 178.139.70.104
14 53 0.91% 52 1.39% 1601 2.23% 2 0.17% ip-83-134-93-106.dsl.scarlet.be
15 49 0.84% 49 1.31% 476 0.66% 26 2.16% server.zoznam.sk
16 47 0.81% 46 1.23% 1623 2.27% 1 0.08% 77.211.235.96
17 43 0.74% 42 1.12% 1609 2.25% 1 0.08% 82.159.86.142.dyn.user.ono.com
18 43 0.74% 31 0.83% 1782 2.49% 12 1.00% mogami.jyxo.com
19 41 0.70% 9 0.24% 100 0.14% 1 0.08% rev-93-174-183-186.radiolan.sk
20 38 0.65% 28 0.75% 277 0.39% 3 0.25% b2.muller.kp.cust.gts.sk
21 35 0.60% 25 0.67% 312 0.44% 4 0.33% 194-33-242-80.gaya.sk
22 35 0.60% 26 0.69% 270 0.38% 5 0.42% 213.151.217.147
23 34 0.58% 21 0.56% 232 0.32% 1 0.08% static-dsl-222.213-160-181.telecom.sk
24 32 0.55% 8 0.21% 89 0.12% 1 0.08% bband-dyn134.178-40-114.t-com.sk
25 32 0.55% 6 0.16% 81 0.11% 1 0.08% icm218137-orange.orange.sk
26 30 0.52% 20 0.53% 225 0.31% 3 0.25% host11.vucbb.sk
27 30 0.52% 16 0.43% 67 0.09% 0 0.00% moku.jyxo.com
28 27 0.46% 23 0.61% 259 0.36% 4 0.33% msnbot-157-55-116-18.search.msn.com
29 26 0.45% 16 0.43% 150 0.21% 4 0.33% 213.151.217.149
30 26 0.45% 26 0.69% 252 0.35% 26 2.16% 50.133.164.193.static.giga-dns.com

Naj 10 z 661 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 116 1.99% 92 2.45% 7519 10.49% 22 1.83% crawl2.dotnetdotcom.org
2 81 1.39% 51 1.36% 4593 6.41% 48 3.99% b3091288.crawl.yahoo.net
3 122 2.10% 79 2.11% 4248 5.93% 72 5.99% b3090938.crawl.yahoo.net
4 92 1.58% 57 1.52% 3359 4.69% 68 5.66% spider98.yandex.ru
5 211 3.62% 211 5.63% 2049 2.86% 76 6.32% colossus.websupport.sk
6 43 0.74% 31 0.83% 1782 2.49% 12 1.00% mogami.jyxo.com
7 58 1.00% 57 1.52% 1733 2.42% 2 0.17% ip95-90-210-87.adsl2.static.versatel.nl
8 57 0.98% 56 1.49% 1716 2.40% 2 0.17% 178.139.70.104
9 58 1.00% 57 1.52% 1716 2.40% 2 0.17% dhcp-077-251-171-247.chello.nl
10 47 0.81% 46 1.23% 1623 2.27% 1 0.08% 77.211.235.96

Naj 30 z 46 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 182 3.13% http://www.google.sk/search
2 132 2.27% http://www.google.sk/url
3 30 0.52% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
4 15 0.26% http://webcache.googleusercontent.com/search
5 11 0.19% http://www.google.com/search
6 9 0.15% http://www.facebook.com/l.php
7 8 0.14% http://www.best.sk/www/ZdraviePsychika.htm
8 8 0.14% http://www.google.com/url
9 8 0.14% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi
10 7 0.12% http://www.bing.com/search
11 7 0.12% http://www.psychologia.sk/empatia/
12 7 0.12% http://www.vsevedko.sk/zdravie/zdravotnicke-sluzby/psychologicke-poradne/
13 3 0.05% http://stroke.sk/
14 3 0.05% http://www.google.sk/m
15 3 0.05% http://yandex.ru/yandsearch
16 2 0.03% http://www.exalead.com/
17 2 0.03% http://www.google.sk/cse
18 1 0.02% http://search.centrum.sk/fulltext/
19 1 0.02% http://search.icq.com/search/results.php
20 1 0.02% http://search.yahoo.com/search
21 1 0.02% http://tvonline.au.tc/
22 1 0.02% http://www.google.com.co/search
23 1 0.02% http://www.google.lu/search
24 1 0.02% http://www.google.sk/
25 1 0.02% http://www.google.sk/custom
26 1 0.02% http://www.google.sk/m/search
27 1 0.02% http://www.orangeportal.sk/zoznamy/catalog/catalog_category_content.dwp
28 1 0.02% http://www.vsevedko.sk/detail/16105/manzelska-poradňa.html
29 1 0.02% http://www.webzoznam.eu/sk/detail/2400/manzelska-poradna/index.htm
30 1 0.02% http://www.zoznam.sk/firma/2770030/Asociacia-poradcov-a-socialnych-pracovnikov-Slovenskej-republiky-Bratislava

Naj 20 z 177 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 86 25.15% manŞelskå poradňa
2 14 4.09% manzelska poradna
3 12 3.51% manĹželskĂŠ poradenstvo
4 8 2.34% manželská poradňa trenčín
5 6 1.75% manŞelskå poradňa bratislava
6 4 1.17% asociåcia manŞelských a rodinných poradcov
7 4 1.17% manzelsky poradca
8 4 1.17% manželská poradňa lučenec
9 4 1.17% manŞelskå poradňa zvolen
10 4 1.17% rodinnĂŠ poradenstvo
11 3 0.88% manzelska poradna nitra
12 3 0.88% manzelska poradna tn zuzana oravcova
13 3 0.88% manĹželska poradna
14 3 0.88% manŞelskå poradňa koťice
15 3 0.88% manŞelskå poradňa nitra
16 3 0.88% manĹželskĂ˝ poradca
17 3 0.88% rodinnĂ˝ poradca
18 2 0.58% asociacia manzelskych a rodinnych podradcov
19 2 0.58% ferkodic daniel
20 2 0.58% manzelska poradna ruzomberok

Naj 15 z 59 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 2095 35.98% Mozilla/5.0
2 849 14.58% MSIE 8.0
3 324 5.57% MSIE 7.0
4 303 5.20% YandexBot/3.0
5 211 3.62% bingbot/2.0
6 204 3.50% MSIE 6.0
7 204 3.50% Yahoo! Slurp
8 179 3.07% YandexImages/3.0
9 177 3.04% Opera 9.8
10 142 2.44% Googlebot/2.1
11 116 1.99% DotBot/1.1
12 101 1.73% Java/1.6.0_21
13 73 1.25% Jyxobot/1
14 58 1.00% Googlebot-Image/1.0
15 58 1.00% Java/1.4.1_04

Využitie podľa krajiny Február 2011

Naj 24 z 24 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 3161 54.29% 2043 54.49% 21426 29.90% Slovenska republika
2 709 12.18% 366 9.76% 10006 13.96% Komercna (com)
3 632 10.86% 455 12.14% 8050 11.23% Nezistena/neznama
4 489 8.40% 259 6.91% 5372 7.50% Ruska federacia
5 290 4.98% 186 4.96% 10208 14.25% Siet (net)
6 116 1.99% 92 2.45% 7519 10.49% Neziskova organizacia (org)
7 116 1.99% 114 3.04% 3449 4.81% Holandsko
8 81 1.39% 53 1.41% 1051 1.47% Ceska republika
9 62 1.06% 57 1.52% 1667 2.33% Belgicko
10 60 1.03% 48 1.28% 1976 2.76% Nemecko
11 27 0.46% 19 0.51% 177 0.25% Zastaralo Arpanet (arpa)
12 24 0.41% 24 0.64% 233 0.33% Generic TLD (info)
13 12 0.21% 9 0.24% 91 0.13% Rakusko
14 12 0.21% 9 0.24% 105 0.15% Velka Britania (UK)
15 8 0.14% 4 0.11% 40 0.06% Svedsko
16 6 0.10% 5 0.13% 43 0.06% Luxemburg
17 5 0.09% 4 0.11% 40 0.06% Svajciarsko
18 3 0.05% 3 0.08% 29 0.04% Professional (pro)
19 2 0.03% 1 0.03% 10 0.01% Japonsko
20 2 0.03% 2 0.05% 19 0.03% Seychelles
21 2 0.03% 1 0.03% 10 0.01% Thajsko
22 1 0.02% 1 0.03% 121 0.17% Brazilia
23 1 0.02% 1 0.03% 10 0.01% European Union
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Norsko


Generated by Webalizer Version 2.21