Statistika pristupu k serveru manzelskaporadna.sk

Obdobie štatistiky: September 2011
Generované 01-Oct-2011 02:46 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za September 2011
Celkom zásahov 5805
Celkom súborov 4205
celkom strán 2905
celkom návštev 1106
Celkom kBytov 100578
Celkom jedinečných miest 493
Celkom jedinečných URL-iek 115
Celkom jedinečných odkazovačov 58
Celkom jedinečných Browsrov 55
. priem max
Zásahov za hodinu 8 83
Zásahov za deň 193 360
Súborov za deň 140 257
Stránok za deň 96 177
Miest za deň 16 45
Návštev za deň 36 56
kBytov za deň 3353 7571
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 72.44% 4205
Code 206 - Partial Content 0.05% 3
Code 301 - Moved Permanently 0.31% 18
Code 304 - Not Modified 4.01% 233
Code 403 - Forbidden 0.02% 1
Code 404 - Not Found 23.17% 1345

Denné využitie za September 2011

Denné štatistiky za September 2011
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 216 3.72% 169 4.02% 112 3.86% 36 3.25% 33 6.69% 7096 7.06%
2 93 1.60% 56 1.33% 50 1.72% 29 2.62% 28 5.68% 1323 1.32%
3 143 2.46% 95 2.26% 52 1.79% 43 3.89% 43 8.72% 1799 1.79%
4 178 3.07% 98 2.33% 61 2.10% 44 3.98% 35 7.10% 2374 2.36%
5 226 3.89% 155 3.69% 95 3.27% 41 3.71% 40 8.11% 2165 2.15%
6 317 5.46% 216 5.14% 148 5.09% 56 5.06% 45 9.13% 2879 2.86%
7 228 3.93% 185 4.40% 126 4.34% 47 4.25% 32 6.49% 3654 3.63%
8 228 3.93% 183 4.35% 120 4.13% 41 3.71% 34 6.90% 7571 7.53%
9 258 4.44% 160 3.80% 153 5.27% 51 4.61% 36 7.30% 4463 4.44%
10 201 3.46% 155 3.69% 92 3.17% 36 3.25% 30 6.09% 3315 3.30%
11 185 3.19% 130 3.09% 93 3.20% 52 4.70% 42 8.52% 2457 2.44%
12 295 5.08% 222 5.28% 151 5.20% 43 3.89% 39 7.91% 4131 4.11%
13 295 5.08% 257 6.11% 177 6.09% 48 4.34% 35 7.10% 5452 5.42%
14 166 2.86% 120 2.85% 86 2.96% 39 3.53% 37 7.51% 1798 1.79%
15 166 2.86% 90 2.14% 62 2.13% 33 2.98% 23 4.67% 2226 2.21%
16 149 2.57% 104 2.47% 86 2.96% 38 3.44% 31 6.29% 2958 2.94%
17 308 5.31% 243 5.78% 157 5.40% 49 4.43% 35 7.10% 5583 5.55%
18 170 2.93% 140 3.33% 88 3.03% 29 2.62% 28 5.68% 2739 2.72%
19 284 4.89% 219 5.21% 143 4.92% 46 4.16% 36 7.30% 4620 4.59%
20 186 3.20% 152 3.61% 117 4.03% 44 3.98% 34 6.90% 4930 4.90%
21 220 3.79% 152 3.61% 126 4.34% 42 3.80% 37 7.51% 2597 2.58%
22 129 2.22% 86 2.05% 62 2.13% 24 2.17% 24 4.87% 2670 2.66%
23 205 3.53% 162 3.85% 126 4.34% 42 3.80% 34 6.90% 4827 4.80%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 360 6.20% 207 4.92% 129 4.44% 46 4.16% 42 8.52% 3705 3.68%
27 312 5.37% 253 6.02% 160 5.51% 43 3.89% 36 7.30% 5806 5.77%
28 229 3.94% 158 3.76% 108 3.72% 41 3.71% 38 7.71% 6307 6.27%
29 40 0.69% 25 0.59% 16 0.55% 14 1.27% 23 4.67% 918 0.91%
30 18 0.31% 13 0.31% 9 0.31% 9 0.81% 9 1.83% 215 0.21%

Hodinové využitie za September 2011

Hodinové štatistiky za September 2011
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 3 101 1.74% 2 71 1.69% 2 62 2.13% 102 3053 3.04%
1 3 107 1.84% 2 76 1.81% 1 56 1.93% 69 2083 2.07%
2 5 176 3.03% 4 137 3.26% 4 121 4.17% 213 6378 6.34%
3 5 179 3.08% 5 153 3.64% 4 123 4.23% 173 5178 5.15%
4 3 115 1.98% 3 91 2.16% 1 59 2.03% 108 3244 3.23%
5 2 62 1.07% 1 41 0.98% 1 37 1.27% 39 1164 1.16%
6 4 129 2.22% 3 99 2.35% 1 56 1.93% 92 2753 2.74%
7 5 152 2.62% 4 121 2.88% 2 78 2.69% 125 3744 3.72%
8 6 200 3.45% 5 154 3.66% 3 93 3.20% 95 2851 2.83%
9 11 350 6.03% 8 241 5.73% 4 146 5.03% 216 6483 6.45%
10 9 276 4.75% 6 196 4.66% 4 120 4.13% 82 2447 2.43%
11 9 275 4.74% 5 161 3.83% 3 111 3.82% 93 2784 2.77%
12 10 306 5.27% 7 236 5.61% 3 118 4.06% 176 5295 5.26%
13 12 369 6.36% 9 272 6.47% 6 201 6.92% 158 4742 4.71%
14 12 388 6.68% 10 316 7.51% 7 234 8.06% 168 5026 5.00%
15 11 343 5.91% 8 246 5.85% 4 149 5.13% 149 4474 4.45%
16 6 200 3.45% 4 143 3.40% 2 86 2.96% 73 2189 2.18%
17 12 360 6.20% 8 257 6.11% 6 190 6.54% 154 4610 4.58%
18 11 330 5.68% 6 190 4.52% 5 162 5.58% 198 5954 5.92%
19 8 247 4.25% 4 146 3.47% 3 117 4.03% 74 2226 2.21%
20 11 356 6.13% 8 247 5.87% 5 176 6.06% 239 7172 7.13%
21 10 325 5.60% 8 269 6.40% 5 173 5.96% 230 6894 6.85%
22 7 214 3.69% 5 156 3.71% 4 120 4.13% 180 5403 5.37%
23 8 245 4.22% 6 186 4.42% 3 117 4.03% 148 4434 4.41%

Naj 30 z 115 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 2162 37.24% 24134 23.99% /
2 385 6.63% 198 0.20% /ZakazNahrat.js
3 73 1.26% 691 0.69% /access/
4 43 0.74% 4229 4.20% /access/usage_201103.html
5 36 0.62% 3914 3.89% /access/usage_201010.html
6 35 0.60% 4031 4.01% /access/usage_201101.html
7 35 0.60% 3889 3.87% /access/usage_201102.html
8 35 0.60% 3843 3.82% /access/usage_201104.html
9 35 0.60% 3932 3.91% /access/usage_201107.html
10 34 0.59% 3826 3.80% /access/usage_201012.html
11 33 0.57% 3750 3.73% /access/usage_201011.html
12 33 0.57% 3635 3.61% /access/usage_201105.html
13 33 0.57% 3502 3.48% /access/usage_201106.html
14 30 0.52% 3420 3.40% /access/usage_201108.html
15 23 0.40% 69 0.07% /access/usage.png
16 23 0.40% 2505 2.49% /access/usage_201109.html
17 22 0.38% 2282 2.27% /access/usage_201009.html
18 19 0.33% 103 0.10% /access/ctry_usage_201101.png
19 19 0.33% 107 0.11% /access/ctry_usage_201103.png
20 18 0.31% 71 0.07% /access/daily_usage_201103.png
21 17 0.29% 100 0.10% /access/ctry_usage_201105.png
22 17 0.29% 72 0.07% /access/daily_usage_201101.png
23 17 0.29% 38 0.04% /access/hourly_usage_201103.png
24 16 0.28% 93 0.09% /access/ctry_usage_201010.png
25 16 0.28% 93 0.09% /access/ctry_usage_201011.png
26 16 0.28% 92 0.09% /access/ctry_usage_201102.png
27 16 0.28% 91 0.09% /access/ctry_usage_201104.png
28 16 0.28% 70 0.07% /access/daily_usage_201011.png
29 16 0.28% 38 0.04% /access/hourly_usage_201012.png
30 16 0.28% 38 0.04% /access/hourly_usage_201101.png

Naj 10 z 115 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 2162 37.24% 24134 23.99% /
2 43 0.74% 4229 4.20% /access/usage_201103.html
3 35 0.60% 4031 4.01% /access/usage_201101.html
4 35 0.60% 3932 3.91% /access/usage_201107.html
5 36 0.62% 3914 3.89% /access/usage_201010.html
6 35 0.60% 3889 3.87% /access/usage_201102.html
7 35 0.60% 3843 3.82% /access/usage_201104.html
8 34 0.59% 3826 3.80% /access/usage_201012.html
9 33 0.57% 3750 3.73% /access/usage_201011.html
10 33 0.57% 3635 3.61% /access/usage_201105.html

Naj 10 z 38 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 2162 37.24% 841 76.59% /
2 73 1.26% 36 3.28% /access/
3 35 0.60% 16 1.46% /access/usage_201107.html
4 33 0.57% 15 1.37% /access/usage_201106.html
5 43 0.74% 14 1.28% /access/usage_201103.html
6 36 0.62% 13 1.18% /access/usage_201010.html
7 30 0.52% 13 1.18% /access/usage_201108.html
8 35 0.60% 12 1.09% /access/usage_201101.html
9 35 0.60% 12 1.09% /access/usage_201102.html
10 33 0.57% 12 1.09% /access/usage_201105.html

Naj 10 z 38 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 2162 37.24% 816 74.18% /
2 73 1.26% 39 3.55% /access/
3 23 0.40% 21 1.91% /access/usage_201109.html
4 35 0.60% 17 1.55% /access/usage_201107.html
5 43 0.74% 16 1.45% /access/usage_201103.html
6 35 0.60% 14 1.27% /access/usage_201101.html
7 33 0.57% 14 1.27% /access/usage_201105.html
8 30 0.52% 14 1.27% /access/usage_201108.html
9 22 0.38% 12 1.09% /access/usage_201009.html
10 36 0.62% 12 1.09% /access/usage_201010.html

Naj 30 z 493 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 153 2.64% 144 3.42% 14314 14.23% 9 0.81% 212.113.37.106
2 134 2.31% 94 2.24% 5065 5.04% 89 8.05% b3091075.crawl.yahoo.net
3 100 1.72% 99 2.35% 3385 3.37% 4 0.36% windows1.webhostplanet.de
4 94 1.62% 54 1.28% 3864 3.84% 15 1.36% fulltextrobot-77-75-77-11.seznam.cz
5 89 1.53% 55 1.31% 5442 5.41% 53 4.79% b3091024.crawl.yahoo.net
6 77 1.33% 40 0.95% 182 0.18% 0 0.00% moku.jyxo.com
7 71 1.22% 48 1.14% 472 0.47% 13 1.18% sticker00.yandex.ru
8 61 1.05% 22 0.52% 269 0.27% 30 2.71% msnbot-65-52-110-30.search.msn.com
9 61 1.05% 61 1.45% 592 0.59% 4 0.36% net47.186.188-29.tmn.ertelecom.ru
10 60 1.03% 60 1.43% 583 0.58% 4 0.36% net26.186.188-208.tmn.ertelecom.ru
11 58 1.00% 1 0.02% 26 0.03% 1 0.09% foto.worldservants.nl
12 57 0.98% 35 0.83% 1458 1.45% 39 3.53% spider05.yandex.ru
13 56 0.96% 55 1.31% 1708 1.70% 2 0.18% 92.85.46.200
14 56 0.96% 55 1.31% 1717 1.71% 2 0.18% dhcp-077-249-171-082.chello.nl
15 56 0.96% 55 1.31% 1704 1.69% 2 0.18% e249010.upc-e.chello.nl
16 56 0.96% 55 1.31% 1710 1.70% 2 0.18% g191239.upc-g.chello.nl
17 56 0.96% 55 1.31% 1710 1.70% 2 0.18% ip545453fe.speed.planet.nl
18 56 0.96% 55 1.31% 1710 1.70% 2 0.18% sd4400635.adsl.wanadoo.nl
19 51 0.88% 49 1.17% 2967 2.95% 47 4.25% 77-20-40-169-dynip.superkabel.de
20 51 0.88% 51 1.21% 495 0.49% 18 1.63% colossus.websupport.sk
21 50 0.86% 31 0.74% 283 0.28% 8 0.72% 98-80-17-178.net.optinet.cz
22 50 0.86% 50 1.19% 485 0.48% 1 0.09% net19.186.188-110.tmn.ertelecom.ru
23 48 0.83% 28 0.67% 312 0.31% 5 0.45% apollo.skytoll.sk
24 48 0.83% 28 0.67% 289 0.29% 4 0.36% burgnet.nwt.cz
25 48 0.83% 26 0.62% 558 0.56% 20 1.81% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
26 46 0.79% 12 0.29% 143 0.14% 1 0.09% 217.75.78.133
27 46 0.79% 45 1.07% 1612 1.60% 1 0.09% 92.85.47.23
28 45 0.78% 44 1.05% 1595 1.59% 1 0.09% 209.188.5.254
29 45 0.78% 44 1.05% 1588 1.58% 1 0.09% 69.pool85-48-106.dynamic.orange.es
30 45 0.78% 44 1.05% 1603 1.59% 1 0.09% dial-109-230-50-180.orange.sk

Naj 10 z 493 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 153 2.64% 144 3.42% 14314 14.23% 9 0.81% 212.113.37.106
2 89 1.53% 55 1.31% 5442 5.41% 53 4.79% b3091024.crawl.yahoo.net
3 134 2.31% 94 2.24% 5065 5.04% 89 8.05% b3091075.crawl.yahoo.net
4 94 1.62% 54 1.28% 3864 3.84% 15 1.36% fulltextrobot-77-75-77-11.seznam.cz
5 100 1.72% 99 2.35% 3385 3.37% 4 0.36% windows1.webhostplanet.de
6 51 0.88% 49 1.17% 2967 2.95% 47 4.25% 77-20-40-169-dynip.superkabel.de
7 29 0.50% 27 0.64% 2201 2.19% 26 2.35% niederhausen.tm.informatik.uni-leipzig.de
8 18 0.31% 18 0.43% 1806 1.80% 1 0.09% 38.111.147.86
9 17 0.29% 16 0.38% 1724 1.71% 5 0.45% 199.19.249.196
10 56 0.96% 55 1.31% 1717 1.71% 2 0.18% dhcp-077-249-171-082.chello.nl

Naj 30 z 58 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 182 3.14% http://www.google.sk/url
2 130 2.24% http://globatur.ru/
3 130 2.24% http://laptoper.net/
4 75 1.29% http://www.google.sk/search
5 70 1.21% http://hornywood.ru
6 61 1.05% http://hotpornvideo.ru/
7 35 0.60% http://okporn.ru/
8 25 0.43% http://hotpornvideo.ru
9 23 0.40% http://www.google.com/url
10 12 0.21% http://www.facebook.com/l.php
11 11 0.19% http://webcache.googleusercontent.com/search
12 10 0.17% http://videotuber.ru
13 9 0.16% http://streamporn.ru/
14 7 0.12% http://www.google.com/search
15 6 0.10% http://einz.sk/
16 5 0.09% http://bangbroz.ru
17 5 0.09% http://globatur.ru
18 5 0.09% http://ibrazzers.ru
19 5 0.09% http://videotuber.ru/
20 5 0.09% http://www.google.sk/
21 5 0.09% http://www.vimax-detox.com/
22 5 0.09% http://xvideosbay.com
23 3 0.05% http://werbung-public-relations.18x24.com/
24 3 0.05% http://yandex.ru/yandsearch
25 2 0.03% http://eu.ask.com/web
26 2 0.03% http://search.centrum.sk/fulltext/
27 2 0.03% http://stroke.sk/
28 2 0.03% http://www.best.sk/www/ZdraviePsychika.htm
29 2 0.03% http://www.bing.com/search
30 2 0.03% http://www.google.com/m

Naj 20 z 146 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 69 22.85% manŞelskå poradňa
2 21 6.95% manŞelskå poradňa bratislava
3 8 2.65% manzelska poradna
4 8 2.65% manŞelskå poradňa nitra
5 6 1.99% phdr. eva Ĺ tullerovĂĄ
6 5 1.66% manĹželskĂĄ poradna
7 4 1.32% manŞelskå poradňa koťice
8 4 1.32% manŞelskå poradňa martin
9 4 1.32% manželská poradňa trenčín
10 4 1.32% manŞelskå poradňa Şilina
11 4 1.32% manĹželskĂŠ poradenstvo
12 3 0.99% eva ĹĄtullerovĂĄ
13 3 0.99% manzelska poradna dolny kubin
14 3 0.99% manzelska poradna lucenec
15 3 0.99% manzelska poradna nitra
16 3 0.99% manželská poradna trenčín
17 3 0.99% manŞelskå poradňa zvolen
18 3 0.99% sona kosorinova
19 2 0.66% jana zacharovskĂĄ
20 2 0.66% manzelska poradna bratislava

Naj 15 z 55 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 1785 30.75% Mozilla/5.0
2 503 8.66% MSIE 5.0
3 481 8.29% MSIE 8.0
4 243 4.19% MSIE 7.0
5 224 3.86% Opera 9.8
6 223 3.84% Yahoo! Slurp
7 161 2.77% Java/1.4.1_04
8 159 2.74% MSIE 6.0
9 156 2.69% Java/1.6.0_26
10 153 2.64% AhrefsBot/1.0
11 147 2.53% YandexBot/3.0
12 133 2.29% Googlebot/2.1
13 114 1.96% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
14 112 1.93% Java/1.6.0_07
15 94 1.62% Jyxobot/1

Využitie podľa krajiny September 2011

Naj 19 z 19 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 2385 41.09% 1609 38.26% 17953 17.85% Slovenska republika
2 915 15.76% 666 15.84% 26433 26.28% Nezistena/neznama
3 623 10.73% 541 12.87% 6685 6.65% Ruska federacia
4 448 7.72% 382 9.08% 11944 11.88% Holandsko
5 421 7.25% 235 5.59% 3815 3.79% Komercna (com)
6 322 5.55% 226 5.37% 12689 12.62% Siet (net)
7 273 4.70% 262 6.23% 13079 13.00% Nemecko
8 232 4.00% 144 3.42% 4720 4.69% Ceska republika
9 55 0.95% 44 1.05% 444 0.44% Zastaralo Arpanet (arpa)
10 45 0.78% 44 1.05% 1588 1.58% Spanielsko
11 23 0.40% 18 0.43% 209 0.21% Velka Britania (UK)
12 16 0.28% 10 0.24% 193 0.19% Rakusko
13 16 0.28% 6 0.14% 616 0.61% Malajzia
14 9 0.16% 6 0.14% 55 0.05% Neziskova organizacia (org)
15 8 0.14% 4 0.10% 48 0.05% Svedsko
16 6 0.10% 5 0.12% 48 0.05% Brazilia
17 4 0.07% 4 0.10% 39 0.04% Generic TLD (info)
18 3 0.05% 2 0.05% 20 0.02% Seychelles
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Rumunsko


Generated by Webalizer Version 2.21